รวมธรรมะ

posted on 18 Mar 2011 13:25 by narathipo

.....................................................................................................................................................

คลิกเพื่อเปิดอ่านย้อนหลังได้ครับ

{{{ พุทธพจน์ }}}

ผู้ตกนรก ผู้ขึ้นสวรรค์
ว่าด้วยเรื่องการพูด
อกุศลราศี(กองแห่งอกุศล)
ศีลวิบัติ ทิฏฐิวิบัติ ศีลสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา
ว่าด้วยเรื่องความอดทน
อานิสงส์ในการฟังธรรม ๕ ประการ
โทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่ง
ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า
ผู้เศร้าโศกกับผู้บรรเทิงในปัจจุบันและอนาคต


{{{ คลิปวีดีโอ }}}

Clips VDO พุทธประวัติ ศาสดาเอกของโลก  
Clip VDO การ์ตูนมิลินทปัญหา


{{{ บทสวดมนต์ }}}

บทสวดมนต์พร้อมคำแปล


{{{ รวมอื่นๆ }}}

รูปถ่ายพระพุทธเจ้า
(ชาดก) เรื่อง พระวนาวัน
(ชาดก) เรื่อง พระสุรัพภะกุมาร
(ชาดก) เรื่อง พระเทวันธกุมาร
เรื่องเล่า : บันทึกแห่งกรรม (ตะพาบ)